Kodėl Užimtumo tarnyba finansuoja mokymus ir skiria stipendijas

Karina Sėrikova - 2018.01.15

Kasmet daugiau nei 25 tūkst. nedirbančiųjų ar metusių darbą asmenų Užimtumo tarnybos prie LR SADM (iki 2018-10-01 Lietuvos darbo birža) siunčiami į įvairias persikvalifikavimo įstaigas. Pastebėta, kad investuoti į žinias, skirtas perspektyviai kvalifikacijai gauti, valstybei kur kas labiau apsimoka, nei mokėti bedarbio pašalpą.

Persikvalifikuoti galima ir nemokamai

Nesvarbu, ar ką tik baigėte studijas ir nerandate darbo, ar jau 10-metį dirbote nemėgstamą darbą ir savo noru palikote buvusią darbovietę – galbūt būtent Jums nusišypsos laimė pakeisti savo profesiją ir gauti nemokamas persikvalifikavimo studijas.

Už persikvalifikavimo studijas apmoka Užimtumo tarnyba, paskirstydama lėšas iš Lietuvos valstybės Užimtumo fondo arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ESF), kurias panaudoja vykdydama keletą skirtingų projektų.

Kodėl valstybė sumoka už Jūsų persikvalifikavimą?

Tokia praktika, panašu, yra paplitusi visoje ES ir ji vis populiarėja. Valdantieji pastebi, kad investuoti į bedarbio pašalpą yra mažiau vertinga, nei investuoti į kvalifikacijos suteikimą ir persikvalifikavimą.
Į praktinius kvalifikacijos mokymus yra siunčiami ir universitetus ar kolegijas baigę, ir nedirbantys, profesijos dar neįgiję ar darbą metę asmenys.

Kodėl tai labiau pravartu valstybei? Viskas labai paprasta – kvalifikacijos suteikimo mokymus baigę asmenys įgyja perspektyvių įgūdžių, per laiką gauna didesnę algą ir galiausiai sumoka daugiau mokesčių valstybei. Na, o plačiąja prasme: administravimo, apskaitos, aptarnavimo ar kitose srityse dirbę asmenys persikvalifikuoja į perspektyvias profesijas ir taip padeda augti vietinėms įmonėms, jos eksportuoja daugiau prekių ir paslaugų bei galiausiai – augina šalies ekonomiką.

Kvalifikaciją suteikiančios įstaigos – po padidinamuoju stiklu

Kvalifikacijos suteikimo ar persikvalifikavimo mokymų rinka plati. Užimtumo tarnyba į jas siunčia asmenis įgyti kvalifikacijai ir įgauti kompetencijoms, reikalingoms rinkoje. Šioms įstaigoms ypatingai svarbus studentų įsidarbinamumas po mokslų, todėl persikvalifikavimo įstaigos privalo dirbti itin kokybiškai, kad vis daugiau asmenų norėtų jose mokytis, tuo tarpu universitetai ir kolegijos nesirūpina dėl įsidarbinimo rodiklių. Todėl galima daryti išvadą, kad persikvalifikavimo paslaugos teikiančios įstaigos suteikia itin aukštos kokybės mokymus.

Kompensuoja ne tik mokestį už mokslą, bet ir skiria stipendiją

Užimtumo tarnyba, administruodama jai paskirtas lėšas, ne tik apmoka už kiekvieno į mokymus siunčiamo studento mokslus, bet ir skiria stipendiją mokymosi metu. Tokiu būdu tikimasi, kad asmuo pilnai susikoncentruos į mokslus ir kompetencijų bei kvalifikacijos įgijimą, o pabaigus mokslus bus pasiektas maksimalus rezultatas.

Mokosi labai įvairūs asmenys

Į mokslus siunčiami labai įvairūs asmenys: nuo mokyklą baigusių moksleivių, iki patyrusių teisininkų, apskaitininkų, 10-metį ir daugiau metų pardavimų, viešojo sektoriaus ar kitose srityse išdirbusių asmenų. Įdarbinimo rezultatai rodo, kad aukšta mokslo kokybė ir itin gera institucijų kontrolė leidžia pasiekti gerus rezultatus, nežiūrint į tai, koks studentų amžius ir prieš tai dirbto darbo specifika. Be to, mokyklos naudoja stojimo testus, kurie padeda įvertinti, ar asmenys gebės išmokti tam tikrą sritį pakankamai greitai.

Mokyklos investuoja į kokybę

Baltijos technologijų institutas, kurio vadovas yra ilgametis ISM universiteto rektorius doc. dr. Nerijus Pačėsa, o dėstytojai – žinomų šalies įmonių programuotojai, dizaineriai, daugiausia investuoja į dėstytojų-ekspertų paiešką. Instituto atstovai įsitikinę, kad ne pastatai ar bendrabučiai atneša gerą studijų rezultatą, bet itin aukštos kompetencijos dėstytojai, edukacijos ekspertai.

Domina galimybė pakeisti kvalifikaciją?

Visų pirma, reikėtų pagalvoti, kokią perspektyvią kvalifikaciją norėtumėte įgyti. Būtų naudinga atlikti bandomuosius bei stojamuosius testus, kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje.
Išsirinkę norimą kryptį turėtumėte pagalvoti apie finansavimo galimybes – apie tai informacijos galite rasti mūsų tinklalapyje. Kviečiame užpildyti finansinių galimybių anketą – mes susisieksime su jumis ir papasakosime apie asmeniškai jums tinkamiausiu variantus.

Plačiau apie Baltijos technologijų instituto mokymo metodą skaitykite čia.

Kiti straipsniai