Jaunų žmonių kompetencijų tobulinimas Lietuvoje ir Ispanijoje – „Sukurk savo ateitį“

- 2024.04.10

Projektas įgyvendinamas

2023 m. spalio 2 d. – 2025 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslinė grupė

18–29 metų jaunuoliai Lietuvoje, kurie nesimoko ir nedirba (ilgiau nei metus)

Projekto tikslas

Tobulinti projekto tikslinės grupės įgūdžius, žinias ir patirtį IT srityje, taip pat suteikti jiems galimybę užmegzti naujus kontaktus, siekiant padėti integruotis į darbo rinką ir visuomenę po stažuotės užsienyje.

Projekto veiklos ir poveiklės

Projektą sudaro du etapai:

– 1 etapas, kuris apims projekte dalyvaujančių institucijų užduočių ir atsakomybės pasidalijimą; tarptautinių partnerių Ispanijoje ir Lietuvoje nustatymas;

– 2 etapas, kuris apims: * Projekto dalyvių (tikslinės grupės) atranką, * Dalyvių veiklos plano sudarymą ir parengiamųjų veiklų organizavimą, kad dalyviai galėtų sėkmingai išvykti į užsienį, * Dalyvių mobilumas, * Dalyvių priežiūra grįžus. į Lietuvą, * Mobilumo stipriųjų ir silpnųjų pusių nustatymas, * Informacijos apie ALMA galimybes sklaida, * Galutinės ataskaitos parengimas.

Planuojami rezultatai ir rodikliai

Projekte dalyvaus 2 jaunuolių grupės po 15 asmenų, iš viso 30 asmenų. Numatoma, kad tikslinę grupę sudarys ilgalaikiai bedarbiai (nedirbantys ilgiau nei 1 metus).

Projekto vykdytojas

UAB Baltijos technologijų institutas

Projekto partneriai

Lietuvos Dizaino Asociacija (Lietuva) Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (Lietuva) Asociacija Arrabal (Ispanija)

Atsakingas asmuo

Algirdas Sabaliauskas, projekto vadovas, el.p. projektai@bit.lt

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal ESF socialinių inovacijų+ iniciatyvą.

Kiti straipsniai